FANDOM


Oylanmakta Olan KurallarEdit

Geçerli KurallarEdit

 1. (Bknz. RYO Lider Seçimleri )
 2. Mümkün olduğunca az sayıda birlik kuralı yaratılarak -kuralların uygulanması yerine- oyuna ve ondan aldığımız zevke mümkün olduğunca fazla zaman bırakılacaktır.
 3. Kuralların oylanması için gereken süre sınırları şu şekildedir:
  1. Mevcut kurallardan birinin değişimi ya da kaldırılması ile ilgiliyse yaklaşık ama en az 2 hafta; diğer kurallar için yaklaşık ama en az 3 gündür. Oylama sırasında, oylanan kuralla ilgili istenen değişiklik -oyun içi birlik mesaj ekranında- verilen oyla birlikte ya da sonrasında yazılıp herkese haber verilirse ve bu değişikliğe, oy verenler içindeki çoğunluk destek verirse; o değişiklikle birlikte kural kabul edilir.

Teklif Edilmiş ve Oylanacak KurallarEdit

 • [Referandum (Kural Teklif Paketi)]
  • Birlik Lideri hem sitede hem de oyun içi sohbet ekranında birliğin huzurunu korumakla ve Birlik Kuralları'nı uygulamakla sorumludur.
  • Tüm geçerli birlik kuralları değişmesi ya da kaldırılması için oylamaya açıktır ve açık kalacaktır.
  • Birlik içinde yardımlaşmayı arttırmak adına 4. kategoriye ulaştığı farkedilen birlik üyesine 1 ay daha zaman verilecektir ve 1 ayın sonunda hala oyunu oynamamışsa (aktiflik durumu değişmemişse) -oyunu bırakmış olduğu düşünülerek- birlikten çıkartılacaktır.

RYO Lider SeçimleriEdit

(Arena süresini ve Birlik Savaşı sıralamasını temel alan bir sistem üzerinde çalışmaktayım. Siz de fikirlerinizi yorum olarak bırakın, birlikte oylanacak taslağı yaratalım.)